• Slide

Sünnet nedir?

Sünnet penisin ucunda, penis başını örten idrar çıkış deliğini kapatan ve o bölgede kapalı boşluk oluşturan üst derinin alınması işlemidir. İşlem cerrahi olarak sirkumsizyon olarak isimlendirilir.

Sünnetin tarihçesi

Sünnetin ilk olarak ne zaman ve hangi gerekçe ile yapıldığına dair kesin bir kanıt bulunmuyor. Ancak sünnetin yazılı tarih öncesine dayandığı bilinmektedir. Anlaşıldığı üzere çok eski tarihlerde dahi sünnetin tıbbi faydaları fark edilmiştir.

Sünnetin faydaları

Sünnetin faydalarının başında şüphesiz hijyen gelmektedir. Sünnetle alınan deri penis ucunu ve idrar deliğini örtmektedir. Penisten alınmayan bu derinin altında hava almayan, bakteri üreten ve idrarla temas halinde olan bir alan oluşmaktadır. Bunun dışında cinsel yolla bulaşan hastalıklar için daha kolay bir taşıma aracı haline gelmektedir. Sünnet olmak sizi idrar yolu enfeksiyonlarına ve bulaşıcı hastalıklara karşı daha koruyucu yapacaktır. Yapılan çalışmalarda sünnetin penis kanserini azalttığı bilinmektedir. Ayrıca sünnet olmak; üst derinin penise yapışıp penis ucunun daralmasına neden olan fimozis hastalığınıda engelleyecektir.

Ne zaman sünnet yapılmalıdır?

Günümüzde tartışılan konulardan biriside Sünnetin ne zaman yapılması konusudur. Burada önemli olan iki ana faktör bulunur. Birincisi psikolojik, ikincisi ise tıbbi olarak gösterdiği gelişmedir. Psikolojik gelişim uzmanları çocuğun 2 ve 6 yaş aralığında sünnet olmasının uygun olmadığı öne sürülmektedir. Çocuk psikiyatri ve psikologlarına göre 2-6 yaş çocuklarda cinsel organın büyük önem taşıdığı cinsel kimlik kazanım yaş aralığıdır. Her yaşta sünneti travmasız ve çocuğun korku yaşamadan geçirmesi psikolojik açıdan büyük önem taşır. Bu nedenle sünnetin 2 yaş öncesi ya da 6 yaş sonrası yapılması önerilmektedir.

Yeni doğan sünneti

Tıbbi açıdan en ideal sünnet zamanı, yeni doğanın takip ettiği 24 saat sonrasında ki süreçtir. Yeni doğan dönemi hücre yenileme ve üretme açısından en yüksek kapasiteye sahip olunan dönemdir. Ayrıca yeni doğanlarda sünnet derisine giden sinir aktivitesi tam oluşmadığı için ağrıda çok az olacaktır. Sağlıklı bir yeni doğana sünnet yapılması tavsiye edilir. Ayrıca bu dönemde aldığı anne sütüde koruyucu ve sakinleştirici özelliği ile sünnet yarasının hızla iyileşmesini sağlayacaktır.

Sünnet lokal mi genel anestezi ile mi yapılmalı?

Anestezi kelimesi genellikle ailelerin korkmasına neden olmaktadır. Ancak burada önemli olan işlemin en sağlıklı yol ile yapılmasıdır. Anestezi lokal ve genel olarak uygulanabilir. Bu seçimde göz önüne alınacak konu; çocuğun sünnete ne kadar hazır olduğudur. Lokal anestezi çocuk üzerinde korku, travma ve stres yaratabilir. Çocuk sünnet olma durumuna hazırlanamamış olabilir. Böyle durumlarda genel anestezi altında sünnet yapmak çok daha sağlıklı olacaktır. Bunun dışında çocuk sünnet olmanın bilincinde, farkındalığında ve bunun kabullenecek olgunlukta ise lokal anestezi ile de sünnet yapılabilir.

Sünneti kim yapmalıdır?

Sünnet cerrahi bir işlemdir. Mutlaka doktor tarafından yapılmalıdır. Sağlık bakanlığının ilgili konuda yönetmeliğinde doktor dışı sünnetin suç olduğu açıkça belirtilmiştir.

Sünnet nerede yapılmalıdır?

Sünnetin bir ameliyat olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle sünnet işlemi hastane, gerekli tıbbi tertibatın bulunduğu tıp merkezleri, sağlık kabinleri ve muayenehanede yapılabilir. Burada önemli olan nokta sünnet yapılacak yerin; istenmeyen bir durum oluştuğunda (örneğin lokal anesteziye karşı allerji vb.) ani müdahale yapılacak donanıma sahip olmasıdır. Bu nedenle evde sünnet yapılması önerilmez.

Sünnet yapılma yöntemleri nelerdir?

Sünnet makas, bisturi, termo-koter, lazer, klipsler vb. yöntemlerle yapılabilir. Burada önemli olan nokta sünnet yapacak kişinin tecrübesidir. Her doktor farklı yöntemlerde kendi tecrübesini geliştirmiş olabilir.

Sünnet sonrası bakım süreci nasıldır?

Yapan doktor ve yapılan tekniğin kendine ait özel durumları olmasına karşın sünnet bakımı neredeyse yok denilecek derecede bir işlemdir. Genellikle dikişler kendi eriyen materyal kullanılır ve çocuk 2-3 gün sonra duş alabilir. Ayrıca bezli bebeklerde idrarın teması sorun oluşturmayacağı gibi iyileştirme sürecine faydalı etkisi mevcuttur.

 

 

 

 

Sosyal Paylaşma